Khi khách hàng đặt hàng và mua hàng, ressheell.com có các hình thức thanh toán như sau:

1. Thanh toán bằng tiền mặt tại điểm giao hàng

Quý khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị đơn hàng sau khi đã kiểm tra số lượng hàng hóa đã mua và nhận hóa đơn thanh toán giao hàng. Khách hàng thanh toán đúng với số tiền đã được ghi trên hóa đơn. Trường hợp có thắc mắc, vui lòng gọi cho chúng tôi để được thông tin cụ thể hơn.

2. Thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng

Khách hàng thực hiện thanh toán trực tiếp tại cửa hàng khi khách hàng đến cửa hàng để mua hàng

3. Thanh toán bằng chuyển khoản

Khách hàng thực hiện giao dịch bằng chuyển khoản khi không có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc đối với khách hàng tỉnh không có khả hăng đến cửa hàng để mua hàng. Sau khi đã nhận được thanh toán từ khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành gởi hàng đến địa chỉ khách hàng yêu cầu từ 1 đến 3 ngày làm việc.