Truy cập vào website


Tất cả các khách hàng đều có thể tự do truy cập vào website mà không cần phải đăng nhập hay tạo tài khoản. Liên hệ với chúng tôi nếu quý khách gặp bất cứ vấn đề gì về việc truy cập website. Trường hợp nếu khách hàng nào vi phạm quy tắc trong điều khoản sử dụng website thì buộc chúng tôi phải tiến hành tạm ngưng quyền truy cập của cá nhân đó. Và các khoản phí bổ sung để truy cập và sử dụng Internet do khách hàng chi trả.

Sở hữu trí tuệ


Quyền sở hữu trí tuệ

Các thành phần cấu tạo trên website như thương hiệu, nội dung bằng chữ, hình ảnh, viedo,… được bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ. Không cho phép đơn vị nào sao chép nội dung, hình ảnh trên website bằng bất cứ hình thức nào. Nghiêm cấm tất cả hành vi sao chép, sửa đổi nội dung của website. Nhưng quý khách vẫn có thể tải xuống những nội dung được tải xuống phù hợp với điều khoản sử dụng.

Trong trường hợp nếu chúng tôi cho phép quý khách chỉnh sửa hình ảnh trên website. Quý khách cần phải đảm bảo chỉ sử dụng trong mục đích cá nhân và phải phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến của website. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến danh dự, danh tiếng hay các quyền của bất kỳ bên thứ 3 nào.

Quyền của các bên thứ ba


Quý khách cần đảm bảo có sự cho phép và có các quyền cần thiết từ người có quyền liên quan nào đối với bất kỳ nội dung nào quý khách có thể muốn công bố thông qua website. Bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền bảo hộ về văn học, nghệ thuật hoặc quyền sỡ hữu công nghiệp và quyền công bố công khai. Điều này giúp quý khách sử dụng nội dung mà không cần bất cứ trở ngại nào.

Nội dung người sử dụng


Website chúng tôi cung cấp không gian riêng cho nội dung của người sủ dụng như video, hình ảnh,… Quý khách đã trao cho chúng tôi quyền được sao chép, hiển thị, sửa đổi, sủ dụng, tạo sản phẩm tái sinh, đưa vào các sản phẩm khác. Dựa trên cơ sở miễn phí bản quyền, không hủy ngang, không độc quyền trong thời hạn quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ hợp pháp như được quy định theo pháp luật Việt Nam.
Việc sử dụng được phép thực hiện cho trao đổi trong nội bộ hoặc bên ngoài công ty, trao đổi thông tin về công ty hoặc thông tin về tài chính, quảng cáo,…
Về các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Youtube đều thuộc sở hữu của bên thứ ba. Vì vậy, việc lưu hành và sử dụng nội dung thông qua các mạng xã hội nói trên được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng của các bên thứ ba đó. Quý khách phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ khởi kiện nào của bên thứ ba liên quan đến sử dụng nội dung phù hợp với các điều khoản sử dụng theo quy định của các trang mạng xã hội.

Những nội dung đều có thể được tham chiếu trong bất kỳ công cụ tim kiếm nào, những người không truy cập website vẫn có thể xem được nội dung. Việc sử dụng nội dung người sử dụng có thể đi kèm với thông tin nặc danh, nếu quý khách cho phép, các thông tin cho phép về tiết lộ danh tính của quý khách.

Nội dung người sử dụng mà quý khách công bố qua website được quý khách lựa chọn và quý khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nội dung người sử dụng không được trái với pháp luật.

Thông tin có trên website


Quy định chung


Quý khách cần lưu ý thông tin có trên website có thể là còn nhiều thiếu xót hoặc chưa chính xác hoàn toàn từ các nguyên nhân khác nhau. Chúng tôi cam kết sẽ gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa những thông tin chưa chính xác. Và sẽ hoàn thiện thông tin trên website trong thời gian cho phép.

Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ


Các dịch vụ và sản phẩm có trên website chúng tôi muốn giới thiệu chung đến quý khách về chủng loại của sản phẩm mà công ty chúng tôi cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng.

Sửa đổi website và các điều khoản sử dụng


Chúng tôi có thể sửa đổi các nội dung và thông tin trên website cũng như điều khoản sử dụng này. Đặc biệt nhằm để tuân thủ các văn bản pháp luật hoặc quy định mới hay để cải thiện website. Với những sửa đổi trên chúng tôi sẽ thông báo với quý khách hàng thông qua website trước khi có hiệu lục theo điều khoản sử dụng này. Quý khách đã đồng ý sử dụng mới được tiếp tục sử dụng website.

Khước từ trách nhiệm


Chúng tôi sẽ có gắng việc duy trì truy cập website và nội dung có thể tải xuốn nhưng không thể đảm bảo rằng website luôn sẵn sàng có thể truy cập mọi lúc mọi nơi. Nhiều lúc chúng tôi phải dừng việc truy cập của quý khách để bảo trì kĩ thuật hoặc lý do nào đó.
Đôi khi tất cả các mạng Internet, mạng viễn thông, mạng IT cũng xãy ra lỗi và tình trạng bị gián đoạn khiến quý khách không thể truy cập website được. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kì thiệt hại nào liên quan đến mạng.

Luật điều chỉnh và tranh chấp


Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì xin quý khác vui lòng liên hệ đến công ty để được giải quyết những yêu cầu của quý khách. Theo quy định hiện hành, tranh chấp với người tiêu dùng đều được giải quyết theo quy định của Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010. Và các văn bản hướng dẫn thi hành tương ứng, được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm. Và các tranh chấp đó sẽ được đưa ra các tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử để giải quyết.